SERVEIS

Projectes i Serveis és l’agrupació de tres profesionals independents del sector del Disseny, Arquitectura i Construcció que ofereixen la possibilitat de realitzar qualsevol de les fases d’un projecte: desde la elaboració conceptual d’un projecte fins a la seva execució material. Coordinant i planificant desde un principi els recursos del projecte, i implicant els diversos professionals que hi participen ens permet donar una resposta més eficaç, econòmicament ajustada i en el plaç exigit.

 
-Elaboració conceptual d’un projecte. Avantprojecte
-Redacció complerta dels projectes. Projectes bàsics i executius.
-Medicions.
-Permisos i gestió legal del projecte.
-Seguiment i control d’obra.
-Realització dels pressupostos.
-Planificació personalitzada del’obra amb pla estratègic de tesoreria.

 
-Realització de projectes d’obra nova.
-Vivenda unifamiliar i plurifamiliar
-Espais públics.
-Rehabilitacions de façanes
-Reformes i rehabilitacions d’espais existents
-Interiorisme comercial.
-Disseny industrial i de producte
-Espais i muntatges efimers